Predstavljen prijedlog Nacionalne svemirske strategije i Nacionalnog svemirskog programa / National Space Strategy and National Space Program proposed

Tuesday, Feb 04, 2020
A3_source tportal.hr, author: Matej Grgić
Izvor fotografije/Photo source: tportal.hr / author: Matej Grgić
- English version below -

Nastavno na Adria Space Conference, prvi regionalni sastanak posvećen suradnji u svemirskim tehnologijama s ciljem poticanja i jačanja regionalne suradnje u istraživanju i razvoju naprednih tehnologija održan u listopadu 2019. u Zagrebu, u srijedu 29. siječnja na Institutu Ruđer Bošković predstavljen je prijedlog Nacionalne svemirske strategije i Nacionalnog svemirskog programa. 

Prijedlog su osmislili članovi Jadranske aero-svemirske asocijacije - Algebra, Amphinicy d.o.o., Institut Ruđer Bošković, Interval d.o.o., OIKON d.o.o., Tehnička škola Sisak, u suradnji s partnerima iz inozemstva - Airbus, DLR, Technische Universität Braunschweig, NASA, SME4SPACE, a predstavio ga je predsjednik asocijacije dr. sc. Slobodan Bosanac. 

Riječ je o prijedlogu smjernica za Vladu i državne institucije, faktore koji su ključni u razvoju i realizaciji strategije i programa koji se bave pitanjima Svemira pa je sukladno tome i auditorij okupio predstavnike Ministarstva gospodarstva, Ministarstva obrane RH te predstavnika Ureda premijera RH koji su nakon održanog predstavljanja dali pozitivan odgovor i komentare u smjeru doprinosa i realizacije predstavljenog, odnosno interesa za njegov daljnji razvoj i nastavak.

Zaključak predstavljanja je potreba povezivanja hrvatske znanosti, tehnologije i gospodarstva, a taj strateški cilj potrebno je postaviti na državnoj razini kako bi Hrvatska imala veće mogućnosti uključiti se u međunarodne svemirske aktivnosti. Za to je nužno stvoriti dobru bazu domaće industrije i znanosti koja za cilj ima napredak cjelokupne društvene zajednice. 

Amphinicy je, kao jedan od osnivača Jadranske aero-svemirske asocijacije, i prije njenog osnivanja radio na podizanju svijesti o temi Svemira pa je prirodni slijed koautorstvo na navedenom prijedlogu, a na kojem su radile Mirta Medanić, Program Manager i Irena Kos, Product Manager. Uz to, Amphinicy je član referentne skupine za Svemir pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje je zaduženo za odnose s Europskom svemirskom agencijom (ESA) i suradnju na programima EU kao što je Obzor 2020 u sektoru Svemir.

Ciljevi Amphinicyja uključuju proširivanje stručnosti u području Svemira (na temelju iskustva stečenog u posljednjih 20 godina), kontinuiranu isporuku vrhunskih rezultata, suradnju sa svemirskim organizacijama i različitim radnim skupinama u zemlji i regiji te aktivnu podršku nastavka rada i realizaciji svemirske strategije i programa.

Sam prijedlog još nema određen vremenski okvir no to je jedna od stavki u budućim koracima koji slijede nakon inicijalnog predstavljanja.

Prezentacija Nacionalne svemirske strategije i Nacionalnog svemirskog programa dostupna je na slijedećem linku.


Following the Adria Space Conference, the first regional meeting dedicated to space technology collaboration aimed at fostering and strengthening regional cooperation in advanced technology research and development held in Zagreb in October 2019, a proposal of the National Space Strategy and National Space Program was presented at the Ruđer Bošković Institute on Wednesday, January 29.

The proposal was created by the members of the Adriatic Aerospace Association (A3) – Algebra, Amphinicy d.o.o., Ruđer Bošković Institute, Interval d.o.o., OIKON d.o.o., Sisak Technical School, in collaboration with international partners – Airbus, DLR, Technische Universität Braunschweig, NASA, SME4SPACE, and was presented by the president of the association Slobodan Bosanac Ph.D.

It is a proposal for guidelines for the Government and state institutions being the crucial pillars in development and implementation of a strategy and program dealing with space issues. Accordingly, the auditorium gathered representatives from The Ministry of economy, entrepreneurship and crafts, The Ministry of defence and the representative from the Prime minister's Office. The presentation received positive responses and comments in the direction of contribution and realization as well as the interest for its further development.

In conclusion, there is a need to coherently connect science, technology and economy in Croatia. This strategic goal needs to be set at the national level so that it becomes a strong foundation of Croatian involvement in international space activities. To achieve that, it is necessary to create a good base of domestic industry and science which aims at the advancement of the entire community.

As one of the co-founders of the Adriatic Aerospace Association, Amphinicy worked to raise awareness of the Space topic even before its founding, so it was natural to co-sponsor the above proposal. Program Manager Mirta Medanić and Product Manager Irena Kos worked on it. In addition, Amphinicy is a member of the Space Reference Group at the Ministry of Science and Education which is in charge of relations with the European Space Agency (ESA) and co-operation in EU programs such as Horizon 2020 in the Space sector.

Amphinicy's mission includes expanding its space-related proficiency (based on the experience gained over the past 20 years), continuous delivery of superior results, cooperation with different organizations and working groups and actively supporting the work and implementation of national space strategy and program.

The proposal itself currently does not have a specific timeline, but it is one of the items to define in the next steps.

Presentation of the National Space Strategy and National Space Program is available at the following link.